Aktuelt


Kontoret vil være stengt 6/12-22 pga overgang til nytt datasystem.

30. november 2022 kl. 08:17

Vi er i prosess med overgang til nytt datasystem. Kontoret vil derfor være helt stengt 6/12-22, samt ha redusert kapasitet den 7/12-22. Dersom du har time etter 8/12-22 som du ønsker å endre, eventuelt bestille ordinær time, setter vi pris på om du venter med dette til etter 8/12-22. Håper på forståelse for dette. 

Stengt pga møte 08.11.22

8. november 2022 kl. 12:23

Idag vil kontoret holde stengt fra kl 11:30 og ut hele dagen pga møte. Åpner til vanlig tid i morgen, 9/11-22.

INFLUENSAVAKSINE 2022

19. oktober 2022 kl. 09:31

Vi har fått inn årets influensavaksiner. Alle som ønsker vaksinen, kan få den. Ring eller send sms for å avtale tid. Vaksinen koster kr. 350.- for alle. Vaksinen dekkes IKKE av frikort. 

Åpningstider sommeren 2022

24. juni 2022 kl. 08:24

I perioden 040722 til og med 050822 vil kontoret ha følgende åpningstider :

Mandag - torsdag  kl 08.00 - 15.00

Fredag STENGT

 

GOD SOMMER!!

 

NYE LOKALER - BÆRUMSVEIEN 206 - 4 ETG

5. oktober 2021 kl. 07:42

1.oktober flyttet vi inn i nye lokaler i Bærumsveien 206, 4 etg. Dette ligger like ved bussterminalen over Thomas leker.

 

Velkommen skal du være!

Nå kan du få etterregistrert koronavaksiner tatt utenfor Norge hos oss

30. juni 2021 kl. 08:25

Det er nå mulig å få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet, forutsatt at de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Du må be om en konsultasjon hos fastlegen. Konsultasjonen bør være en e-konsultasjon/videokonsultasjon. Du må betale full egenandel, fordi dette ikke dekkes over stønadsbudsjettet. Prisen er kroner 500.

Du må vise dokumentasjon som inneholder Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksine. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel.

Ved registrering i journalsystemet som fastlege bruker, vil opplysningene dukke opp i koronasertifikatet etter noe tid, alt fra noen sekunder fra registrering til et døgn, avhengig av hva slags journalsystem som blir brukt til registrering.

Korona vaksine - VIKTIG informasjon

4. mars 2021 kl. 14:58

Bekkestua Fastlegekontor har besluttet at kommunen overtar vaksineringen av våre pasienter fra uke 11.

Dette vil foregå ved vaksinesenteret på Rud.

Alle vil bli kontaktet av kommunen. Ved spørsmål ring kommunen på tlf 67504050.

Faktureringsleverandør

12. februar 2021 kl. 10:24

Vår tidligere faktureringselskap ved navn Melin, har nå skiftet til Convene collection. Dersom du mottar faktura fra Convene collection etter kontakt med lege, så stemmer dette. 

Risikogrupper Covid 19

12. februar 2021 kl. 10:14

Riskogruppene er vurdert ut fra alder og sykdom.

Risikogruppe 1 - Sykehjemsbeboere

Risikogruppe 2 - >85 år

Risikogruppe 3 - >75 år

Risikogruppe 4a - 65-74 år

Risikogruppe 4b - Personer mellom 18 - 64 år *med alvorlig underliggende sykdom/diagnoser

For utfyllende informasjon om hva som defineres som alvorlig sykdom/diagnoser samt oversikt flere grupper, se www.fhi.no

MUNNBIND

28. oktober 2020 kl. 17:28

Vi oppfordrer på det sterkeste å bruke munnbind i våres lokaler. Fint om det blir påført før du kommer inn på venteværelse.

Tusen takk.

Influensavaksinering. Ta kontakt for å avtale tid.

7. oktober 2020 kl. 07:35

Etter endring 01.12.20 kan alle som ønsker få influensavaksine. Ta kontakt for å avtale tid. 

KORONAVIRUS

1. mars 2020 kl. 19:52

Ved mistanke om smitte :

- Ring fastlegen din eller legevakten på telefon 116 117.

IKKE MØT OPP PÅ LEGEKONTORET UTEN AVTALE.

Les mer om råd og informasjon på www.fhi.no. Hvis du ikke finner svar her :

- Ring informasjonstelefonen om koronavirus for publikum på telefon 815 55 015

- Testing foretas på legevakten 

Betalingsterminal

25. mars 2015 kl. 16:02

Vi har nå tatt i bruk betalingsterminal fra Melin. Terminalen er å finne på venteværelse. Denne tar kun kort.  Nødvendig bruksveiledning henger på skilt over. Dersom spørsmål, er det bare å ta kontakt i resepsjonen, så vil vi være behjelpelige.

Vi mottar ikke lenger kontanter. Dersom du ikke betaler etter konsultasjons slutt, vil du motta faktura i posten med ekstra gebyr.

INFORMASJON OM KONSULTASJON HOS LEGE

27. februar 2014 kl. 16:26

Til en vanlig konsultasjon hos lege ved Bekkestua fastlegekontor er det avsatt inntil 15-20 minutter. Det er derfor viktig at du som pasient har planlagt hva som er viktigst for deg å ta opp under konsultasjonen.

Legene må forholde seg til oppsatt timeplan for å unngå forsinkelser og ventetid for andre pasienter.

Takk!

E(elektronisk) resept - trinn for trinn

30. januar 2013 kl. 13:49

-Legen gjør klar reseptene du skal ha og sender de inn elektronisk til Reseptformidleren. Reseptformidleren er en sentral database som eies av Helsedirektoratet. Les mer om personvern, databehandling og sikkerhet i Reseptformidleren her.

-Apoteket søker fram resepten din fra Reseptformidleren. Husk å ta med legitimasjon. Foreldre kan hente ut medisiner for egne barn under 16 år. Barn mellom 12 og 16 år kan be om at legen merker resepten slik at foreldre ikke får vite om den.

-Dersom du har behov for en utskrift av hvilke resepter du har i Reseptformidleren kan du få dette på apoteket eller hos legen.

-Hjemme igjen kan du selv holde oversikt over hvilke resepter du har i Reseptformidleren på Mine resepter, eller ved å sende brev til Helsedirektoratet.

-Se forøvrig hjemmesiden til Vitusapotek https://www.vitusapotek.no/Resept-og-medisin/Resepter/E-resept/?id=&epslanguage=no hvor det ligger en grei informasjon.

-Du kan imidlertid benytte hvilken apotekkjede du ønsker.

MEDISINLISTE KAN REDDE LIV!

21. januar 2012 kl. 11:43

Har du en liste over medisinene dine? En medisinliste forebygger feil og misforståelser. Den gir trygghet for deg og de som behandler deg. Be fastlegen skrive ut en liste over medisiner du bruker og husk å få den oppdatert! Oppbevar listen i lommeboken eller vesken. Vis fram listen hver gang du oppsøker lege og når du henter medisiner på apoteket.  

Fortell alle du kjenner at de bør sørge for å få skrevet ut en medisinliste neste gang de er hos legen sin!

URINPRØVE SJELDEN NØDVENDIG

22. september 2011 kl. 12:52

Vi "drukner" i urinprøver! Mange pasienter har med urinprøve til hver eneste time hos legen. Vi henstiller om at urinprøve som hovedregel bare medbringes hvis du har:

Symptomer fra urinveiene

Observert friskt blod i urinen

Unormale væskeansamlinger (ødemer) i kroppen

Fått beskjed fra legen om å ha med prøve

Time til årskontroll for diabetes, høyt blodtrykk, hjertesykdom el.

I mange tilfeller kan en prøve tas mens du er på kontoret dersom legen ønsker det og du ikke har den med.

VENTETID OG FORSINKELSER

15. august 2010 kl. 21:13

Leger og ansatte ved Bekkestua Fastlegekontor opplever forsinkelser som en kilde til stress. Vi beklager at det rammer pasientene på en tilfeldig og urettferdig måte og kan bidra  til parkeringsgebyrer og problemer med å nå andre avtaler. Noen ganger må vi la akutte og alvorlige tilfeller gå foran, men forsinkelser skyldes ofte urealistiske forventninger til hva legen kan rekke i en konsultasjon.

Vi setter av 15-20 minutter og ber om at man begrenser seg til én problemstilling, maksimalt to hvis begge er enkle. Takk! 

SKOGFLÅTTENCEFALITT

2. mai 2010 kl. 13:50

Det er registrert spredte tilfeller av skogflåttencephalitt i Norge. Sykdommen skyldes et virus som overføres ved flåttbitt og kan ikke behandles med antibiotika slik som den mer kjente flåttsykdommen borelliose (Lymes sykdom). Folkheleinstituttet anbefaler vaskinasjon til personer som ferdes mye i skog og mark i områdene Agder, Telemark og Vestfold nord til Larvik, samt Bohuslenkysten i Sverige. Grunnvaksinering består av 3 doser, de to første  gitt med 1-3 måneders mellomrom og den tredje etter 5-12 mnd. (Før neste sesong). Senere anbefales en oppfriskningsdose hver 3. - 5. år. Personer over 1 år kan vaksineres.

E-POST

27. februar 2010 kl. 11:48

Vi mottar mange omfattende henvendelser via e-post fra våre pasienter.  Dessverre kan vi ikke påta oss å besvare disse av to viktige grunner:

1. Datatilsynet fraråder utveksling av fortrolig helseinformasjon på e-post pga. begrenset sikkerhet.

2. Besvarelser på e-post er ofte tidkrevende og blir ikke tilstrekkelig honorert i vår oppgjørsordning med trygdeetaten (HELFO). Benytt vår sms-tjeneste som er beskrevt her på vår nettside til korte beskjeder og bestillinger. Mer omfattende problemstillinger hører hjemme i en konsultasjon på legens kontor.

 

ØNSKE OM AT LEGEN RINGER TILBAKE?

19. april 2008 kl. 13:48

Vi mottar mange forespørsler med ønske om at legen skal ringe tilbake senere på dagen. På grunn av stort arbeidspress og forpliktende avtaler etter arbeidstid er det ikke alltid vi kan klare dette, selv om vi gjør så godt vi kan.
Det viser seg ofte at slike henvendelser likevel krever legekonsultasjon på kontoret.

PRØVESVAR

19. april 2008 kl. 13:26

Vi har stor pågang av pasienter som ønsker å få svar på blodprøver og resultat av røntgenundersøkelser ol. Vi har dessverre ikke kapasitet til å formidle normale funn; verken pr. brev eller telefon. Legene ser rutinemessig gjennom alle innkomne svar og vil selvsagt ta kontakt ved unormale funn. Hvis prøver/undersøkelser er ledd i en utredning, skal det avtales oppfølgningstime der du vil bli informert. Dersom prøvene er tatt rutinemessig som ledd i en helsekontroll, og du likevel ønsker å få tilsendt svar, kan du forhåndsbetale kr. 59,- for denne tjenesten. 

SYKMELDING

26. oktober 2007 kl. 17:56

På bakgrunnen av skjerpede krav fra partene i arbeidslivet og NAV gjelder følgende regler for sykemelding:
Sykmelding krever konsultasjon hos lege.
Hvis du er for syk til å møte frem etter 3 dagers egenmelding, gjøres avtale om time hos legen via SMS eller telefon. Forlengelse av sykmelding krever også time hos legen.

SMS TJENESTEN

15. februar 2006 kl. 19:53

Vi kan tilby enkle bestillinger via SMS. Hvis du vil unngå telefonkø og bare skal bestille time, resept, henvisning eller lignende, er dette en enkel måte å kontakte oss på. Vær klar over at din bestilling ikke kan effektueres umiddelbart, men oftest i løpet av 1-2 virkedager. Hvis du trenger akutt time hos en av legene samme dag, kan ikke SMS tjenesten benyttes. I slike tilfeller benyttes telefon eller fremmøte. Lykke til!