Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Dr. Langeland ut i permisjon

29. april 2020

Dr. Espen Langeland er i permisjon fra 160520 til 240820.

Lege Leoni Kohn vil i denne perioden være vikar for Langeland. Lege Kohn har tidligere vært turnuslege ved Bekkestua fastlegekontor.

 

Turnuslege

29. april 2020

Bekkestua Fastlegekontor fortsetter veiledning av turnusleger. En turnuslege har avsluttet medisinsk embedseksamen og har tilbakelagt ett års arbeid som lege ved sykehus. Etter 6 mnd. veiledet praksis i allmennmedisin oppnåes full offentlig autorisasjon som lege.

Turnuslege Stefanie Eikeland vil være hos oss første del av 2020.

Åpningstider påsken 2020

31. mars 2020

Kontoret vil ha følgende åpningstider i påsken:

Mandag 06.04.20: 08:00 - 15:00

Tirsdag 07.04.20: 08:00 - 15:00

Onsdag 08.04.20: STENGT

Kjære pasienter ved Bekkestua Fastlegekontor

19. mars 2020

Dette er en vanskelig situasjon for oss alle og vi tenker på dere. Vi tilbyr video- og telefonkonsultasjoner dersom dere har behov for oss. Ved akutt sykdom som kan kreve fysisk oppmøte, vil problemstillingen først måtte vurderes på video eller telefon. Dersom det vurderes som nødvendig, vil pasienten bli tildelt en ordinær time senere på dagen ved vårt kontor. Pasienter med luftveissymptomer (nesetetthet, sår hals, feber, hoste e.l ) vil midlertidig ikke bli tatt inn på kontoret uansett, men kan vurderes på telefon. Ta kontakt med ekspedisjonen for å gjøre en avtale. Vi oppfordrer da til å benytte SMS funksjonen, evt telefon. Mvh Bekkestua fastlegekontor

Corona pandemi

13. mars 2020

På grunn av corona epidemien må vi gjøre en streng prioritering av aktiviteten på legekontoret. Det er nødvendig å redusere det potensielle smittepresset ved kontoret.

Vi oppfordrer derfor til å benytte videokonsultasjon så langt det lar seg gjøre. Generelle kontroller og problemstillinger som kan vente bees utsettes.

Vennligst begrens telefonkontakten til det helt nødvendige, feks ved akutt sykdom. Dersom du trenger kontakt eller vurdering, oppfordrer vi til å benytte tekstmelding - se til høyre på hjemmesiden vår - der ligger informasjon om fremgangsmåte. Dersom videokonsultasjon blir vurdert som nødvendig, vil du motta nødvendig informasjon omkring oppkobling. Smart telefon, nettbrett, PC kan brukes til dette.

Vi gjør så godt vi kan og håper på forståelsen av dette i en svært utfordrende periode.

Videokonsultasjon, hindre smittespredning, luftveisplager

12. mars 2020

Vi forsøker å redusere risiko med coronasmitte på vårt kontor. Vi tilbyr videokonsultasjoner for luftveisinfeksjoner. Vi har satt av tid for dette mellom kl 11-11.30 hver dag. Vi oppfordrer alle som ønsker vurdering av sin luftveisinfeksjon om å ringe eller sende sms før kl 11 slik at man kan vurderes pr videokonsultasjon i ovenfornevnte tidsrom. Du vil da motta informasjon omkring tid og tilkoblingsprosedyre.

Det er samme pris som vanlig konsultasjon + fakturagebyr kr 59. Håper påforståelse av situasjon og oppfordring.

KORONAVIRUS

1. mars 2020

Ved mistanke om smitte :

- Ring fastlegen din eller legevakten på telefon 116 117.

IKKE MØT OPP PÅ LEGEKONTORET UTEN AVTALE.

Les mer om råd og informasjon på www.fhi.no. Hvis du ikke finner svar her :

- Ring informasjonstelefonen om koronavirus for publikum på telefon 815 55 015

- Testing foretas på legevakten 

Influensavaksinering starter 10.10.19

8. oktober 2019

Vi starter med influensavaksinering 10.10.19.

Du trenger ikke bestille time for dette, det er bare å komme innom i laboratoriets åpningstid som er Mandag - Fredag 08:15 - 11:15 og 12:15 - 14:45. Du kan ikke ha tatt andre vaksiner siste 14 dager og ikke være allergisk mot egg. Du må også ha tid til å sitte å vente 20 minutter etter at vaksinen er satt. Vaksinen koster 350 kr og dekkes ikke av frikort. 

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan redde mange av disse.

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

NY FASTLEGE

1. september 2019

Marius Gaarder har overtatt fastlegehjemmelen til Dr. Kittelsen og vil starte 2.sept 2019.

Vi ønsker han velkommen som ny Fastlege ved Bekkestua Fastlegekontor.

Betalingsterminal

25. mars 2015

Vi har nå tatt i bruk betalingsterminal fra Melin. Terminalen er å finne på venteværelse. Denne tar kun kort.  Nødvendig bruksveiledning henger på skilt over. Dersom spørsmål, er det bare å ta kontakt i resepsjonen, så vil vi være behjelpelige.

Vi mottar ikke lenger kontanter. Dersom du ikke betaler etter konsultasjons slutt, vil du motta faktura i posten med ekstra gebyr.

INFORMASJON OM KONSULTASJON HOS LEGE

27. februar 2014

Til en vanlig konsultasjon hos lege ved Bekkestua fastlegekontor er det avsatt inntil 15-20 minutter. Det er derfor viktig at du som pasient har planlagt hva som er viktigst for deg å ta opp under konsultasjonen.

Legene må forholde seg til oppsatt timeplan for å unngå forsinkelser og ventetid for andre pasienter.

Takk!

E(elektronisk) resept - trinn for trinn

30. januar 2013

-Legen gjør klar reseptene du skal ha og sender de inn elektronisk til Reseptformidleren. Reseptformidleren er en sentral database som eies av Helsedirektoratet. Les mer om personvern, databehandling og sikkerhet i Reseptformidleren her.

-Apoteket søker fram resepten din fra Reseptformidleren. Husk å ta med legitimasjon. Foreldre kan hente ut medisiner for egne barn under 16 år. Barn mellom 12 og 16 år kan be om at legen merker resepten slik at foreldre ikke får vite om den.

-Dersom du har behov for en utskrift av hvilke resepter du har i Reseptformidleren kan du få dette på apoteket eller hos legen.

-Hjemme igjen kan du selv holde oversikt over hvilke resepter du har i Reseptformidleren på Mine resepter, eller ved å sende brev til Helsedirektoratet.

-Se forøvrig hjemmesiden til Vitusapotek https://www.vitusapotek.no/Resept-og-medisin/Resepter/E-resept/?id=&epslanguage=no hvor det ligger en grei informasjon.

-Du kan imidlertid benytte hvilken apotekkjede du ønsker.

MEDISINLISTE KAN REDDE LIV!

21. januar 2012

Har du en liste over medisinene dine? En medisinliste forebygger feil og misforståelser. Den gir trygghet for deg og de som behandler deg. Be fastlegen skrive ut en liste over medisiner du bruker og husk å få den oppdatert! Oppbevar listen i lommeboken eller vesken. Vis fram listen hver gang du oppsøker lege og når du henter medisiner på apoteket.  

Fortell alle du kjenner at de bør sørge for å få skrevet ut en medisinliste neste gang de er hos legen sin!

URINPRØVE SJELDEN NØDVENDIG

22. september 2011

Vi "drukner" i urinprøver! Mange pasienter har med urinprøve til hver eneste time hos legen. Vi henstiller om at urinprøve som hovedregel bare medbringes hvis du har:

Symptomer fra urinveiene

Observert friskt blod i urinen

Unormale væskeansamlinger (ødemer) i kroppen

Fått beskjed fra legen om å ha med prøve

Time til årskontroll for diabetes, høyt blodtrykk, hjertesykdom el.

I mange tilfeller kan en prøve tas mens du er på kontoret dersom legen ønsker det og du ikke har den med.

PRISLISTE

18. september 2011

Vi følger veiledende priser i Normaltariffen som er en avtale mellom Legeforeningen og myndighetene. For andre tjenester gjelder følgende priser:

Førerkortattest                                   kr. 500,-

Søknad TT-kort/P-tillatelse                  kr. 400,-

Tildelingskontoret -legeopplysninger  kr. 300,-

Avbestilling av reise                            kr. 250,-

Utvidet eksamenstid                           kr. 250,-

Oppptak skole/studier. Dykkerattest   kr. 700 - 1000,-

Adopsjon og fosterforeldre                  kr, 500,-

OBS. KONSULTASJONSHONRAR KOMMER I TILLEGG HVIS DU TAR OPP MEDISINSKE SPØRSMÅL UTENOM ATTESTEN. HVIS ATTESTEN SENDES UTENOM KONSULTASJON KOMMER FORSENDELSE- / FAKTURAGEBYR I TILLEGG.  

VENTETID OG FORSINKELSER

15. august 2010

Leger og ansatte ved Bekkestua Fastlegekontor opplever forsinkelser som en kilde til stress. Vi beklager at det rammer pasientene på en tilfeldig og urettferdig måte og kan bidra  til parkeringsgebyrer og problemer med å nå andre avtaler. Noen ganger må vi la akutte og alvorlige tilfeller gå foran, men forsinkelser skyldes ofte urealistiske forventninger til hva legen kan rekke i en konsultasjon.

Vi setter av 15-20 minutter og ber om at man begrenser seg til én problemstilling, maksimalt to hvis begge er enkle. Takk! 

SKOGFLÅTTENCEFALITT

2. mai 2010

Det er registrert spredte tilfeller av skogflåttencephalitt i Norge. Sykdommen skyldes et virus som overføres ved flåttbitt og kan ikke behandles med antibiotika slik som den mer kjente flåttsykdommen borelliose (Lymes sykdom). Folkheleinstituttet anbefaler vaskinasjon til personer som ferdes mye i skog og mark i områdene Agder, Telemark og Vestfold nord til Larvik, samt Bohuslenkysten i Sverige. Grunnvaksinering består av 3 doser, de to første  gitt med 1-3 måneders mellomrom og den tredje etter 5-12 mnd. (Før neste sesong). Senere anbefales en oppfriskningsdose hver 3. - 5. år. Personer over 1 år kan vaksineres.

E-POST

27. februar 2010

Vi mottar mange omfattende henvendelser via e-post fra våre pasienter.  Dessverre kan vi ikke påta oss å besvare disse av to viktige grunner:

1. Datatilsynet fraråder utveksling av fortrolig helseinformasjon på e-post pga. begrenset sikkerhet.

2. Besvarelser på e-post er ofte tidkrevende og blir ikke tilstrekkelig honorert i vår oppgjørsordning med trygdeetaten (HELFO). Benytt vår sms-tjeneste som er beskrevt her på vår nettside til korte beskjeder og bestillinger. Mer omfattende problemstillinger hører hjemme i en konsultasjon på legens kontor.

 

ØNSKE OM AT LEGEN RINGER TILBAKE?

19. april 2008

Vi mottar mange forespørsler med ønske om at legen skal ringe tilbake senere på dagen. På grunn av stort arbeidspress og forpliktende avtaler etter arbeidstid er det ikke alltid vi kan klare dette, selv om vi gjør så godt vi kan.
Det viser seg ofte at slike henvendelser likevel krever legekonsultasjon på kontoret.

PRØVESVAR

19. april 2008

Vi har stor pågang av pasienter som ønsker å få svar på blodprøver og resultat av røntgenundersøkelser ol. Vi har dessverre ikke kapasitet til å formidle normale funn; verken pr. brev eller telefon. Legene ser rutinemessig gjennom alle innkomne svar og vil selvsagt ta kontakt ved unormale funn. Hvis prøver/undersøkelser er ledd i en utredning, skal det avtales oppfølgningstime der du vil bli informert. Dersom prøvene er tatt rutinemessig som ledd i en helsekontroll, og du likevel ønsker å få tilsendt svar, kan du forhåndsbetale kr. 59,- for denne tjenesten. 

SYKMELDING

26. oktober 2007

På bakgrunnen av skjerpede krav fra partene i arbeidslivet og NAV gjelder følgende regler for sykemelding:
Sykmelding krever konsultasjon hos lege.
Hvis du er for syk til å møte frem etter 3 dagers egenmelding, gjøres avtale om time hos legen via SMS, FAX eller telefon. Forlengelse av sykmelding krever også time hos legen.

SMS TJENESTEN

15. februar 2006

Vi kan tilby enkle bestillinger via SMS. Hvis du vil unngå telefonkø og bare skal bestille time, resept, henvisning eller lignende, er dette en enkel måte å kontakte oss på. Vær klar over at din bestilling ikke kan effektueres umiddelbart, men oftest i løpet av 1-2 virkedager. Hvis du trenger akutt time hos en av legene samme dag, kan ikke SMS tjenesten benyttes. I slike tilfeller benyttes telefon eller fremmøte. Lykke til!