Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Bekkestua Fastlegekontor

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for timebestilling og reseptbestilling via disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Influensavaksinering har startet. Ta kontakt for å avtale tid.

7. oktober 2020

Influensavaksinering

4. september 2020

Vi mottar influensavaksiner forhåpentligvis uke 41

I år vil det ikke være mulig med Drop in grunnet Corona situasjonen. Vi planlegger vaksinepoliklinikk ettermiddag/kveld og har timebøker for dette. Fint om dere bestiller time for vaksinering enten via telefon, melding eller fastlege fom uke 39.

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at det gies refusjon for utgifter til sesonginfluensavaksinering av personer i risikogruppen i perioden 1. oktober 2020 til 30. juni 2021. Det vil si at du som pasient betaler egenandel 50kr for vaksinen, dersom du har frikort vil vaksinen ikke koste deg noe i år.

Du kan ikke ha tatt andre vaksiner siste 14 dager og ikke være allergisk mot egg. Du må også ha tid til å sitte å vente 20 minutter etter at vaksinen er satt.

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan redde mange av disse.

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Turnuslege

4. september 2020

Bekkestua Fastlegekontor fortsetter veiledning av turnusleger. En turnuslege har avsluttet medisinsk embedseksamen og har tilbakelagt ett års arbeid som lege ved sykehus. Etter 6 mnd. veiledet praksis i allmennmedisin oppnåes full offentlig autorisasjon som lege.

Turnuslege Warsan Ismail vil være hos oss 2020/2021

HAR DU VIDEKONSULTASJON?

10. august 2020

Dersom du har videokonsultasjon hos en av legene hos oss, bruk følgende link: 

 https://bekkestuafastlegekontor.confrere.com 

 

Åpningstider påsken 2020

31. mars 2020

Kontoret vil ha følgende åpningstider i påsken:

Mandag 06.04.20: 08:00 - 15:00

Tirsdag 07.04.20: 08:00 - 15:00

Onsdag 08.04.20: STENGT

Kjære pasienter ved Bekkestua Fastlegekontor

19. mars 2020

Dette er en vanskelig situasjon for oss alle og vi tenker på dere. Vi tilbyr video- og telefonkonsultasjoner dersom dere har behov for oss. Ved akutt sykdom som kan kreve fysisk oppmøte, vil problemstillingen først måtte vurderes på video eller telefon. Dersom det vurderes som nødvendig, vil pasienten bli tildelt en ordinær time senere på dagen ved vårt kontor. Pasienter med luftveissymptomer (nesetetthet, sår hals, feber, hoste e.l ) vil midlertidig ikke bli tatt inn på kontoret uansett, men kan vurderes på telefon. Ta kontakt med ekspedisjonen for å gjøre en avtale. Vi oppfordrer da til å benytte SMS funksjonen, evt telefon. Mvh Bekkestua fastlegekontor

Corona pandemi

13. mars 2020

På grunn av corona epidemien må vi gjøre en streng prioritering av aktiviteten på legekontoret. Det er nødvendig å redusere det potensielle smittepresset ved kontoret.

Vi oppfordrer derfor til å benytte videokonsultasjon så langt det lar seg gjøre. Generelle kontroller og problemstillinger som kan vente bees utsettes.

Vennligst begrens telefonkontakten til det helt nødvendige, feks ved akutt sykdom. Dersom du trenger kontakt eller vurdering, oppfordrer vi til å benytte tekstmelding - se til høyre på hjemmesiden vår - der ligger informasjon om fremgangsmåte. Dersom videokonsultasjon blir vurdert som nødvendig, vil du motta nødvendig informasjon omkring oppkobling. Smart telefon, nettbrett, PC kan brukes til dette.

Vi gjør så godt vi kan og håper på forståelsen av dette i en svært utfordrende periode.

Videokonsultasjon, hindre smittespredning, luftveisplager

12. mars 2020

Vi forsøker å redusere risiko med coronasmitte på vårt kontor. Vi tilbyr videokonsultasjoner for luftveisinfeksjoner. Vi har satt av tid for dette mellom kl 11-11.30 hver dag. Vi oppfordrer alle som ønsker vurdering av sin luftveisinfeksjon om å ringe eller sende sms før kl 11 slik at man kan vurderes pr videokonsultasjon i ovenfornevnte tidsrom. Du vil da motta informasjon omkring tid og tilkoblingsprosedyre.

Det er samme pris som vanlig konsultasjon + fakturagebyr kr 59. Håper påforståelse av situasjon og oppfordring.

KORONAVIRUS

1. mars 2020

Ved mistanke om smitte :

- Ring fastlegen din eller legevakten på telefon 116 117.

IKKE MØT OPP PÅ LEGEKONTORET UTEN AVTALE.

Les mer om råd og informasjon på www.fhi.no. Hvis du ikke finner svar her :

- Ring informasjonstelefonen om koronavirus for publikum på telefon 815 55 015

- Testing foretas på legevakten 

NY FASTLEGE

1. september 2019

Marius Gaarder har overtatt fastlegehjemmelen til Dr. Kittelsen og vil starte 2.sept 2019.

Vi ønsker han velkommen som ny Fastlege ved Bekkestua Fastlegekontor.

Betalingsterminal

25. mars 2015

Vi har nå tatt i bruk betalingsterminal fra Melin. Terminalen er å finne på venteværelse. Denne tar kun kort.  Nødvendig bruksveiledning henger på skilt over. Dersom spørsmål, er det bare å ta kontakt i resepsjonen, så vil vi være behjelpelige.

Vi mottar ikke lenger kontanter. Dersom du ikke betaler etter konsultasjons slutt, vil du motta faktura i posten med ekstra gebyr.

INFORMASJON OM KONSULTASJON HOS LEGE

27. februar 2014

Til en vanlig konsultasjon hos lege ved Bekkestua fastlegekontor er det avsatt inntil 15-20 minutter. Det er derfor viktig at du som pasient har planlagt hva som er viktigst for deg å ta opp under konsultasjonen.

Legene må forholde seg til oppsatt timeplan for å unngå forsinkelser og ventetid for andre pasienter.

Takk!

E(elektronisk) resept - trinn for trinn

30. januar 2013

-Legen gjør klar reseptene du skal ha og sender de inn elektronisk til Reseptformidleren. Reseptformidleren er en sentral database som eies av Helsedirektoratet. Les mer om personvern, databehandling og sikkerhet i Reseptformidleren her.

-Apoteket søker fram resepten din fra Reseptformidleren. Husk å ta med legitimasjon. Foreldre kan hente ut medisiner for egne barn under 16 år. Barn mellom 12 og 16 år kan be om at legen merker resepten slik at foreldre ikke får vite om den.

-Dersom du har behov for en utskrift av hvilke resepter du har i Reseptformidleren kan du få dette på apoteket eller hos legen.

-Hjemme igjen kan du selv holde oversikt over hvilke resepter du har i Reseptformidleren på Mine resepter, eller ved å sende brev til Helsedirektoratet.

-Se forøvrig hjemmesiden til Vitusapotek https://www.vitusapotek.no/Resept-og-medisin/Resepter/E-resept/?id=&epslanguage=no hvor det ligger en grei informasjon.

-Du kan imidlertid benytte hvilken apotekkjede du ønsker.

MEDISINLISTE KAN REDDE LIV!

21. januar 2012

Har du en liste over medisinene dine? En medisinliste forebygger feil og misforståelser. Den gir trygghet for deg og de som behandler deg. Be fastlegen skrive ut en liste over medisiner du bruker og husk å få den oppdatert! Oppbevar listen i lommeboken eller vesken. Vis fram listen hver gang du oppsøker lege og når du henter medisiner på apoteket.  

Fortell alle du kjenner at de bør sørge for å få skrevet ut en medisinliste neste gang de er hos legen sin!

URINPRØVE SJELDEN NØDVENDIG

22. september 2011

Vi "drukner" i urinprøver! Mange pasienter har med urinprøve til hver eneste time hos legen. Vi henstiller om at urinprøve som hovedregel bare medbringes hvis du har:

Symptomer fra urinveiene

Observert friskt blod i urinen

Unormale væskeansamlinger (ødemer) i kroppen

Fått beskjed fra legen om å ha med prøve

Time til årskontroll for diabetes, høyt blodtrykk, hjertesykdom el.

I mange tilfeller kan en prøve tas mens du er på kontoret dersom legen ønsker det og du ikke har den med.

Les flere nyheter