På bakgrunnen av skjerpede krav fra partene i arbeidslivet og NAV gjelder følgende regler for sykemelding:
Sykmelding krever konsultasjon hos lege.
Hvis du er for syk til å møte frem etter 3 dagers egenmelding, gjøres avtale om time hos legen via SMS, FAX eller telefon. Forlengelse av sykmelding krever også time hos legen.