Vi har stor pågang av pasienter som ønsker å få svar på blodprøver og resultat av røntgenundersøkelser ol. Vi har dessverre ikke kapasitet til å formidle normale funn; verken pr. brev eller telefon. Legene ser rutinemessig gjennom alle innkomne svar og vil selvsagt ta kontakt ved unormale funn. Hvis prøver/undersøkelser er ledd i en utredning, skal det avtales oppfølgningstime der du vil bli informert. Dersom prøvene er tatt rutinemessig som ledd i en helsekontroll, og du likevel ønsker å få tilsendt svar, kan du forhåndsbetale kr. 59,- for denne tjenesten.