Vi kan tilby enkle bestillinger via SMS. Hvis du vil unngå telefonkø og bare skal bestille time, resept, henvisning eller lignende, er dette en enkel måte å kontakte oss på. Vær klar over at din bestilling ikke kan effektueres umiddelbart, men oftest i løpet av 1-2 virkedager. Hvis du trenger akutt time hos en av legene samme dag, kan ikke SMS tjenesten benyttes. I slike tilfeller benyttes telefon eller fremmøte. Lykke til!