Grunnet sykdom ved Bekkestuafastlegekontor (helsesekretærer) 24.8.21,  vil telefonen være begrenset til kl 8.30 - 9.00 og kl 12.15 - 12.45. Lab vil også være redusert i dag.