Det er nå mulig å få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet, forutsatt at de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Du må be om en konsultasjon hos fastlegen. Konsultasjonen bør være en e-konsultasjon/videokonsultasjon. Du må betale full egenandel, fordi dette ikke dekkes over stønadsbudsjettet. Prisen er kroner 500.

Du må vise dokumentasjon som inneholder Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksine. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel.

Ved registrering i journalsystemet som fastlege bruker, vil opplysningene dukke opp i koronasertifikatet etter noe tid, alt fra noen sekunder fra registrering til et døgn, avhengig av hva slags journalsystem som blir brukt til registrering.