Riskogruppene er vurdert ut fra alder og sykdom.

Risikogruppe 1 - Sykehjemsbeboere

Risikogruppe 2 - >85 år

Risikogruppe 3 - >75 år

Risikogruppe 4a - 65-74 år

Risikogruppe 4b - Personer mellom 18 - 64 år *med alvorlig underliggende sykdom/diagnoser

For utfyllende informasjon om hva som defineres som alvorlig sykdom/diagnoser samt oversikt flere grupper, se www.fhi.no