Vi mottar influensavaksiner forhåpentligvis uke 41

I år vil det ikke være mulig med Drop in grunnet Corona situasjonen. Vi planlegger vaksinepoliklinikk ettermiddag/kveld og har timebøker for dette. Fint om dere bestiller time for vaksinering enten via telefon, melding eller fastlege fom uke 39.

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at det gies refusjon for utgifter til sesonginfluensavaksinering av personer i risikogruppen i perioden 1. oktober 2020 til 30. juni 2021. Det vil si at du som pasient betaler egenandel 50kr for vaksinen, dersom du har frikort vil vaksinen ikke koste deg noe i år.

Du kan ikke ha tatt andre vaksiner siste 14 dager og ikke være allergisk mot egg. Du må også ha tid til å sitte å vente 20 minutter etter at vaksinen er satt.

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan redde mange av disse.

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.