Vi forsøker å redusere risiko med coronasmitte på vårt kontor. Vi tilbyr videokonsultasjoner for luftveisinfeksjoner. Vi har satt av tid for dette mellom kl 11-11.30 hver dag. Vi oppfordrer alle som ønsker vurdering av sin luftveisinfeksjon om å ringe eller sende sms før kl 11 slik at man kan vurderes pr videokonsultasjon i ovenfornevnte tidsrom. Du vil da motta informasjon omkring tid og tilkoblingsprosedyre.

Det er samme pris som vanlig konsultasjon + fakturagebyr kr 59. Håper påforståelse av situasjon og oppfordring.