Marius Gaarder har overtatt fastlegehjemmelen til Dr. Kittelsen og vil starte 2.sept 2019.

Vi ønsker han velkommen som ny Fastlege ved Bekkestua Fastlegekontor.