Dr. Kittelsen har sluttet som fastlege ved Bekkestua Fastlegekontor. Vi takker for godt samarbeid.