Pga møtevirksomhet vil kontoret stenge kl 11:30 Fredag 26/4-19. Ved behov for legetime etter dette tidspunktet må nærmeste legevakt, telefon 116117, kontaktes dersom det er akutt behov. Ved en medisinsk nødsituasjon ring 113. Kontoret vil åpne til vanlig tid Mandag 29/4-19.