Det vil være redusert bemanning på kontoret, men vi holder åpent

Torsdag 27.12.18 fra kl 08.30 - 14.00 og

Fredag 28.12.18 kl 08.30-14.00. 

Telefonen vil være åpen fra kl 08.30 - 11.00 og fra kl 12.30 - 14.00.

Riktig god jul og godt nytt år!