Dagfinn Kittelsen er langtidsykemeldt.

Vikar for ham vil være Dr.  Olav Anders Rasting fom 1.sept 2018